www.arcticcat.bg

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до сайта www.arcticcat.bg наричан по-долу за краткост „Уебсайт“.

Можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл чрез формата за контакти , Тел.: +359 32 262 601 , Адрес: Пловдив, България, бул. Освобождение №3

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящата Политика за използване на „бисквитки“. Моля прочетете ги внимателно.

Този сайт е информативен, не събира и не обработва лични данни на потребителите на неговите услуги!

Надзорен орган
Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Тази политика е осъвременена за последен път на 23.05.2018